Półmaska p/pyłowa z zaworkiem

Kategoria: Standard

Klasa: P1

NDS: 4 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Certyfikat: Certyfikat CE 1001290 wydany przez IFA w Niemczech

Służy:

Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS

Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opory oddychania są bardzo małe.