Rękawice SUMIGREEN

Rękawice wykonane z nitrylu z bawełnianym flokiem. Długość 330 mm, grubość 0,38mm.

 • kolorystyka:
  • zielone.
 • rozmiar:7,8,9,10,11.
 • produkt kat. III zgodny z normami:
  • EN 420:2003
  • EN388:2003 ( odporność na uszkodzenia mechaniczne)
  • EN374-1:2003,
  • EN374:-2:2003,
  • EN374-3:2003 potwierdzone przez certyfikat typu WE nr GB06/69597 wydany przez SGS United Kingom Ltd.
 • Odporność na przenikanie substancji chemicznych:
  • Metanol
  • n-Heptan
  • Wodorotlenek sodu 40%
  • Kwas siarkowy 96%
 • EN 374-2:2003 - Odporność na przenikanie mikroorganizmów