WAŻNE: W związku z pandemią koronowirusa podjęliśmy kroki w celu ochrony zdrowia państwa jak i naszych pracowników.

 1. Do odwołania zmieniamy godziny pracy sklepu w warszawie: 8:00-16:00
 2. Prosimy aby na terenie sklepu przebywało jednocześnie max. Dwóch klientów.
 3. Wg. Zaleceń who bezpieczna odległość między ludźmi wynosi 1 – 1,5m. Dlatego wprowadziliśmy dodatkową strefę bezpieczeństwa przy stanowisku obsługi klienta.
 4. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym, prosimy każdą osobę wchodzącą na teren sklepu o dezynfekcję rąk.

  1. Zachęcamy do zakupu przez sklep internetowy.

   Prosimy o przestrzeganie procedur i dziękujemy za wyrozumiałość.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU PIRAT KRYSTYNA BYLICKA-ROSIŃSKA, ul. CHEŁMŻYŃSKA 158, 04-464 WARSZAWA, tel: (22) 610 20 15,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@net.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążcych na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz przeniesienia danych,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.